xBTCe-xBTCe交易所-要发车

xBTCe

国家:

交易对:58

24H成交量排名:66

¥88,806,267.58

$13,897,585.71 3,820.73 BTC

特色:现金账户、xBTCe eWallet和交易者的个人区域

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥49282.62
374.75
¥1,846.87万
20.7966 %
+ 关注
BCH/BTC
¥7298.41
839.41
¥612.64万
6.8986 %
+ 关注
BTC/EUR
¥49230.46
114.68
¥564.57万
6.3574 %
+ 关注
ETH/USD
¥3887.39
1,402.42
¥545.17万
6.1389 %
+ 关注
ETH/BTC
¥3879.00
1,263.94
¥490.28万
5.5208 %
+ 关注
LTC/EUR
¥762.37
6,131.63
¥467.46万
5.2638 %
+ 关注
LTC/BTC
¥788.03
5,397.79
¥425.36万
4.7898 %
+ 关注
ETH/EUR
¥3890.49
1,081.31
¥420.68万
4.7371 %
+ 关注
LTC/USD
¥777.03
5,224.7
¥405.97万
4.5715 %
+ 关注
LTC/RUB
¥737.29
5,031.72
¥370.98万
4.1775 %
+ 关注
BCH/USD
¥7366.44
416.06
¥306.49万
3.4512 %
+ 关注
LTC/CNH
¥728.11
3,750.18
¥273.05万
3.0747 %
+ 关注
DASH/USD
¥2020.02
1,251.03
¥252.71万
2.8456 %
+ 关注
DSH/USD
¥2020.02
1,251.03
¥252.71万
2.8456 %
+ 关注
DASH/BTC
¥2005.71
1,218.58
¥244.41万
2.7522 %
+ 关注
DSH/BTC
¥2005.09
1,218.58
¥244.34万
2.7513 %
+ 关注
BTC/CNH
¥45955.86
45.41
¥208.69万
2.3499 %
+ 关注
BTC/RUB
¥46634.46
42.86
¥199.88万
2.2507 %
+ 关注
ETH/RUB
¥3680.29
535.34
¥197.02万
2.2185 %
+ 关注
DASH/CNH
¥1880.50
622.44
¥117.05万
1.318 %
+ 关注
DSH/CNH
¥1880.50
622.44
¥117.05万
1.318 %
+ 关注
ETH/CNH
¥4165.77
267.01
¥111.23万
1.2525 %
+ 关注
ETH/LTC
¥3706.03
154.61
¥57.30万
0.6452 %
+ 关注
LTC/JPY
¥793.50
522.88
¥41.49万
0.4672 %
+ 关注
ETH/JPY
¥3906.67
91.19
¥35.62万
0.4012 %
+ 关注
EMC/BTC
¥16.27
14,124.92
¥22.99万
0.2588 %
+ 关注
USD/RUB
¥6.26
28,000
¥17.53万
0.1974 %
+ 关注
EMC/USD
¥15.45
10,840.43
¥16.75万
0.1886 %
+ 关注
USD/CNH
¥6.64
8,000
¥5.31万
0.0598 %
+ 关注
BTC/JPY
¥49237.25
0.64
¥3.15万
0.0355 %
+ 关注
BTC/GBP
¥49100.57
0.62
¥3.04万
0.0343 %
+ 关注
UST/USD
¥6.38
2,006
¥1.28万
0.0144 %
+ 关注
EUR/USD
¥7.52
0
¥7,517.38
0.0085 %
+ 关注
USD/JPY
¥6.39
0
¥6,393.20
0.0072 %
+ 关注
NEO/BTC
¥341.82
4
¥1,367.29
0.0015 %
+ 关注
OMN/BTC
¥154.88
1.1
¥170.37
0.0002 %
+ 关注
NMC/USD
¥7.67
1.31
¥10.05
0 %
+ 关注
XRP/USD
¥4.18
0.4
¥1.67
0 %
+ 关注
GBP/USD
¥8.52
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/CAD
¥6.39
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PPC/BTC
¥12.33
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/CHF
¥6.44
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/BTC
¥90.26
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EUR/JPY
¥7.55
0
¥NaN
0 %
+ 关注
AUD/USD
¥4.86
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XMR/BTC
¥1027.44
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IOT/BTC
¥11.34
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/EUR
¥4.34
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/BTC
¥3.95
0
¥NaN
0 %
+ 关注
NMC/BTC
¥12.82
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PPC/USD
¥11.74
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EMC/EUR
¥21.46
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETC/BTC
¥104.57
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/GBP
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/INR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/JPY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/EUR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息