KeepBTC-KeepBTC交易所-要发车

KeepBTC

国家:美国

交易对:14

24H成交量排名:87

¥48,306,034.22

$7,304,493.23 2,010.5 BTC

特色:KeepBTC开启零费率时代,所以交易均没有任何手续费。

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/CNY
¥44624.07
264.13
¥1,178.64万
24.3454 %
+ 关注
ETH/CNY
¥3185.46
2,800.8
¥892.19万
18.4285 %
+ 关注
ACT/CNY
¥0.71804100
10,708,318.74
¥768.90万
15.882 %
+ 关注
USDT/CNY
¥6.63
961,618.86
¥637.08万
13.1591 %
+ 关注
LTC/CNY
¥542.15
7,349.25
¥398.44万
8.23 %
+ 关注
ABTC/CNY
¥0.61982400
3,050,575.22
¥189.08万
4.0509 %
+ 关注
WICC/CNY
¥3.10
544,941.66
¥168.74万
3.4855 %
+ 关注
SSC/CNY
¥0.25744300
4,571,484.29
¥117.69万
2.4309 %
+ 关注
BTM/CNY
¥2.53
454,522.01
¥115.17万
2.3789 %
+ 关注
SSP/CNY
¥0.05947300
16,751,788
¥99.63万
2.1344 %
+ 关注
KCASH/CNY
¥0.52209300
1,542,546.89
¥80.54万
1.6635 %
+ 关注
LET/CNY
¥0.19936800
3,620,509.25
¥72.18万
1.4909 %
+ 关注
LOC/CNY
¥0.98359100
649,712
¥63.91万
1.32 %
+ 关注
IVN/CNY
¥0.04504300
10,748,434
¥48.41万
1 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息