Exmo-Exmo交易所-要发车

Exmo

国家:西班牙

交易对:53

24H成交量排名:61

¥119,332,352.12

$17,335,495.45 5,067.34 BTC

特色:西班牙的老牌交易所,有中文界面
EXMO公司汇集了来自全球各地的专业家。自来西班牙、俄罗斯、印度和泰国的程序员同自来英国、美国、立陶宛和新加坡的成功的金融顾问员一起创建世界上最方便的数字货币交易平台。专家指出比特币能使金融计算变得更简单,更安全和更好并EXMO为区块链技术发展作出自己的贡献。 隐藏内容

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥24393.38
1,165.58
¥2,843.24万
23.8262 %
+ 关注
BTC/RUB
¥25300.54
1,102.46
¥2,789.27万
23.374 %
+ 关注
BTC/EUR
¥24998.69
583.2
¥1,457.93万
12.2174 %
+ 关注
WAVES/BTC
¥14.84
342,578.2
¥508.43万
4.2606 %
+ 关注
XRP/USD
¥2.18
2,048,831.72
¥445.67万
3.7347 %
+ 关注
ETH/USD
¥643.63
6,436.91
¥414.30万
3.4718 %
+ 关注
ETH/BTC
¥617.66
6,629.79
¥409.50万
3.4316 %
+ 关注
BTC/UAH
¥25020.69
120.44
¥301.34万
2.5252 %
+ 关注
BTC/USDT
¥23631.76
111.25
¥262.91万
2.2032 %
+ 关注
XRP/BTC
¥2.09
1,052,159.14
¥219.48万
1.8392 %
+ 关注
DASH/BTC
¥434.47
4,830
¥209.85万
1.7585 %
+ 关注
ETH/RUB
¥667.83
2,606.32
¥174.06万
1.4586 %
+ 关注
BTC/PLN
¥23482.79
72.56
¥170.40万
1.4279 %
+ 关注
DASH/USD
¥452.43
3,346.52
¥151.41万
1.2688 %
+ 关注
LTC/BTC
¥164.74
7,697.64
¥126.81万
1.0626 %
+ 关注
BCH/USD
¥681.49
1,779.58
¥121.28万
1.0163 %
+ 关注
WAVES/RUB
¥16.03
73,122.05
¥117.18万
0.982 %
+ 关注
ZEC/USD
¥381.78
2,558.13
¥97.66万
0.8184 %
+ 关注
ETH/UAH
¥659.37
1,158.39
¥76.38万
0.6401 %
+ 关注
BCH/BTC
¥653.57
1,140.1
¥74.51万
0.6244 %
+ 关注
XRP/RUB
¥2.25
314,561.55
¥70.90万
0.5941 %
+ 关注
USD/RUB
¥7.14
98,191.61
¥70.11万
0.5875 %
+ 关注
LTC/USD
¥171.40
3,997.28
¥68.52万
0.5742 %
+ 关注
EOS/USD
¥13.96
46,518.44
¥64.93万
0.5441 %
+ 关注
ETH/EUR
¥661.35
856.88
¥56.67万
0.4749 %
+ 关注
DASH/RUB
¥470.87
1,118.14
¥52.65万
0.4412 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥366.38
1,421.27
¥52.07万
0.4364 %
+ 关注
USDT/RUB
¥7.40
54,230.05
¥40.12万
0.3362 %
+ 关注
USDT/USD
¥7.12
48,684.23
¥34.65万
0.2904 %
+ 关注
BTG/USD
¥81.82
4,150.84
¥33.96万
0.2846 %
+ 关注
LTC/RUB
¥179.16
1,879.89
¥33.68万
0.2822 %
+ 关注
ETC/USD
¥27.37
11,394.75
¥31.18万
0.2613 %
+ 关注
ZEC/RUB
¥396.48
770.09
¥30.53万
0.2559 %
+ 关注
XMR/USD
¥304.79
982.07
¥29.93万
0.2508 %
+ 关注
XMR/BTC
¥291.97
1,024.89
¥29.92万
0.2508 %
+ 关注
EOS/BTC
¥13.35
19,293.09
¥25.76万
0.2159 %
+ 关注
ETH/LTC
¥626.73
368.48
¥23.09万
0.1935 %
+ 关注
BCH/RUB
¥703.17
327.64
¥23.04万
0.1931 %
+ 关注
ETH/PLN
¥621.93
356.55
¥22.18万
0.1858 %
+ 关注
ZEC/EUR
¥391.66
534.38
¥20.93万
0.1754 %
+ 关注
BCH/ETH
¥659.79
287.27
¥18.95万
0.1588 %
+ 关注
BTG/BTC
¥78.92
2,325.86
¥18.36万
0.1538 %
+ 关注
KICK/ETH
¥0.03878700
4,217,189.91
¥16.36万
0.1371 %
+ 关注
ETH/USDT
¥623.65
254.12
¥15.85万
0.1328 %
+ 关注
DOGE/BTC
¥0.01403800
10,519,793.8
¥14.77万
0.1237 %
+ 关注
LTC/EUR
¥176.58
816.47
¥14.42万
0.1208 %
+ 关注
KICK/BTC
¥0.03837000
3,293,473.3
¥12.64万
0.1059 %
+ 关注
ETC/BTC
¥26.35
4,503.38
¥11.87万
0.0994 %
+ 关注
ETC/RUB
¥28.56
3,804.48
¥10.87万
0.0911 %
+ 关注
XMR/EUR
¥313.31
148.88
¥4.66万
0.0391 %
+ 关注
HBZ/BTC
¥0.00491300
7,017,041.71
¥3.45万
0.0289 %
+ 关注
HBZ/ETH
¥0.00501000
4,770,239.8
¥2.39万
0.02 %
+ 关注
HBZ/USD
¥0.00499300
4,464,556.35
¥2.23万
0.0187 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息