Exmo-Exmo交易所-要发车

Exmo

国家:西班牙

交易对:53

24H成交量排名:62

¥94,018,924.24

$13,881,224.68 3,811.56 BTC

特色:西班牙的老牌交易所,有中文界面
EXMO公司汇集了来自全球各地的专业家。自来西班牙、俄罗斯、印度和泰国的程序员同自来英国、美国、立陶宛和新加坡的成功的金融顾问员一起创建世界上最方便的数字货币交易平台。专家指出比特币能使金融计算变得更简单,更安全和更好并EXMO为区块链技术发展作出自己的贡献。 隐藏内容

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥25223.02
835.25
¥2,106.74万
22.4077 %
+ 关注
BTC/RUB
¥24530.77
826.79
¥2,028.18万
21.5721 %
+ 关注
BTC/EUR
¥25516.60
450.07
¥1,148.43万
12.2149 %
+ 关注
ETH/BTC
¥828.21
5,295.51
¥438.58万
4.6648 %
+ 关注
XRP/USD
¥2.10
2,021,653.29
¥423.89万
4.5085 %
+ 关注
ETH/USD
¥855.44
4,736.04
¥405.14万
4.3091 %
+ 关注
WAVES/BTC
¥17.64
203,715.2
¥359.37万
3.8223 %
+ 关注
BTC/USDT
¥24735.40
80.61
¥199.38万
2.1207 %
+ 关注
BTC/UAH
¥24440.67
80.75
¥197.35万
2.099 %
+ 关注
DASH/BTC
¥530.77
3,596.08
¥190.87万
2.0301 %
+ 关注
XRP/BTC
¥2.04
931,983.68
¥189.77万
2.0184 %
+ 关注
BTC/PLN
¥24633.37
56.38
¥138.88万
1.4771 %
+ 关注
LTC/BTC
¥294.88
4,582.16
¥135.12万
1.4371 %
+ 关注
ETH/RUB
¥824.17
1,574.16
¥129.74万
1.3799 %
+ 关注
DASH/USD
¥546.85
2,355.24
¥128.80万
1.3699 %
+ 关注
BCH/USD
¥843.93
1,021.85
¥86.24万
0.9172 %
+ 关注
ZEC/USD
¥356.73
2,167.23
¥77.31万
0.8223 %
+ 关注
EOS/USD
¥19.66
39,268.48
¥77.20万
0.8211 %
+ 关注
LTC/USD
¥302.42
2,477.39
¥74.92万
0.7969 %
+ 关注
BCH/BTC
¥820.02
881.08
¥72.25万
0.7685 %
+ 关注
ETH/UAH
¥826.49
847.24
¥70.02万
0.7448 %
+ 关注
LTC/RUB
¥294.87
1,781.4
¥52.53万
0.5587 %
+ 关注
USD/RUB
¥6.57
76,710.01
¥50.41万
0.5362 %
+ 关注
XRP/RUB
¥2.04
233,914.71
¥47.69万
0.5073 %
+ 关注
DASH/RUB
¥531.37
772.64
¥41.06万
0.4367 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥344.57
1,173.5
¥40.44万
0.4301 %
+ 关注
USDT/RUB
¥6.71
55,787.38
¥37.44万
0.3983 %
+ 关注
ETH/LTC
¥834.57
417.8
¥34.87万
0.3709 %
+ 关注
ETH/EUR
¥865.49
397.39
¥34.39万
0.3658 %
+ 关注
WAVES/RUB
¥17.68
18,750.07
¥33.14万
0.3525 %
+ 关注
EOS/BTC
¥19.04
16,161.55
¥30.77万
0.3273 %
+ 关注
XMR/BTC
¥316.49
925.22
¥29.28万
0.3114 %
+ 关注
XMR/USD
¥328.43
863.01
¥28.34万
0.3015 %
+ 关注
USDT/USD
¥6.93
39,026.16
¥27.05万
0.2877 %
+ 关注
BTG/USD
¥70.06
3,616.67
¥25.34万
0.2695 %
+ 关注
BCH/ETH
¥833.67
292.94
¥24.42万
0.2597 %
+ 关注
ETH/PLN
¥837.15
278.82
¥23.34万
0.2483 %
+ 关注
BCH/RUB
¥821.19
268.16
¥22.02万
0.2342 %
+ 关注
BTG/BTC
¥68.50
2,800.73
¥19.18万
0.204 %
+ 关注
ZEC/RUB
¥343.46
486.09
¥16.70万
0.1776 %
+ 关注
ETC/USD
¥28.23
5,551.37
¥15.67万
0.1667 %
+ 关注
LTC/EUR
¥307.79
501.17
¥15.43万
0.1641 %
+ 关注
ZEC/EUR
¥360.13
378.65
¥13.64万
0.145 %
+ 关注
ETC/BTC
¥27.40
4,866.06
¥13.34万
0.1418 %
+ 关注
ETH/USDT
¥839.49
139.46
¥11.71万
0.1245 %
+ 关注
ETC/RUB
¥27.37
3,510.52
¥9.61万
0.1022 %
+ 关注
KICK/ETH
¥0.03108900
3,077,443.09
¥9.57万
0.1018 %
+ 关注
DOGE/BTC
¥0.01295100
4,838,690.92
¥6.27万
0.0666 %
+ 关注
KICK/BTC
¥0.03054400
1,753,328.51
¥5.36万
0.057 %
+ 关注
XMR/EUR
¥330.61
89.12
¥2.95万
0.0313 %
+ 关注
HBZ/BTC
¥0.00366500
3,335,958.09
¥1.22万
0.013 %
+ 关注
HBZ/USD
¥0.00365700
1,233,244.59
¥4,510.56
0.0048 %
+ 关注
HBZ/ETH
¥0.00349500
290,700.78
¥1,016.10
0.0011 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息