Bige.top-Bige.top交易所-要发车

Bige.top

国家:香港

交易对:35

24H成交量排名:164

¥2,825,399.23

$428,769.71 118.02 BTC

特色:数字资产交易和技术分享综合服务,手续费:0.1%

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
LTC/ETH
¥398.09
2,561.68
¥101.98万
34.8303 %
+ 关注
ODEM/BTC
¥0.93703000
1,042,183.99
¥97.66万
35.6426 %
+ 关注
ODEM/ETH
¥1.17
198,988.75
¥23.32万
8.513 %
+ 关注
BIGE/BTC
¥1.12
141,523.3
¥15.91万
5.8055 %
+ 关注
MAN/ETH
¥1.67
72,513.94
¥12.08万
4.1265 %
+ 关注
LTC/BTC
¥416.08
245.29
¥10.21万
3.4858 %
+ 关注
BIGE/ETH
¥1.01
84,265.7
¥8.54万
3.1152 %
+ 关注
ETH/BTC
¥1978.21
24.35
¥4.82万
1.6453 %
+ 关注
YCC/ETH
¥0.46778100
50,164.42
¥2.35万
0.8565 %
+ 关注
DCC/ETH
¥0.41792400
36,608.95
¥1.53万
0.5584 %
+ 关注
DMT/ETH
¥1.24
11,226.18
¥1.39万
0.4743 %
+ 关注
POLY/ETH
¥1.53
7,355.56
¥1.12万
0.3834 %
+ 关注
KNC/ETH
¥3.86
1,217.09
¥4,693.52
0.1603 %
+ 关注
MAN/BTC
¥1.69
2,284.49
¥3,864.84
0.132 %
+ 关注
AID/ETH
¥0.49014100
7,243.99
¥3,550.57
0.1213 %
+ 关注
PTOY/ETH
¥0.29314300
5,074.96
¥1,487.69
0.0508 %
+ 关注
UP/ETH
¥0.25952600
5,057.35
¥1,312.51
0.0448 %
+ 关注
WRC/ETH
¥0.03252000
23,389.82
¥760.64
0.026 %
+ 关注
MT/ETH
¥0.03230800
19,074.51
¥616.27
0.021 %
+ 关注
EVE/ETH
¥0.16869900
1,190.98
¥200.92
0.0069 %
+ 关注
SHOP/ETH
¥0.43296000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
MT/BTC
¥0.21952500
0
¥NaN
0 %
+ 关注
AID/BTC
¥1.75
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PAI/ETH
¥0.25173300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
YCC/BTC
¥0.29935600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
GET/BTC
¥0.32928800
0
¥NaN
0 %
+ 关注
GET/ETH
¥0.16652400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
DMT/BTC
¥2.92
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LBA/ETH
¥1.24
0
¥NaN
0 %
+ 关注
WRC/BTC
¥0.34790000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
UP/BTC
¥1.48
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PTOY/BTC
¥1.05
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EVE/BTC
¥0.84994500
0
¥NaN
0 %
+ 关注
POLY/BTC
¥4.18
0
¥NaN
0 %
+ 关注
NKN/ETH
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息