BitAsiaEx-BitAsiaEx交易所-要发车

BitAsiaEx

国家:台湾

交易对:65

24H成交量排名:196

¥534,167.45

$77,912.77 21.37 BTC

特色:支持法币交易,币种丰富,交易量大,全球首家支持BCH零确认的交易所。

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BCH/CNY
¥1811.30
64.36
¥11.66万
21.5658 %
+ 关注
BTC/CNY
¥24587.15
3.82
¥9.39万
17.7997 %
+ 关注
EOS/BCH
¥22.58
3,771.16
¥8.52万
15.7544 %
+ 关注
BCH/BTC
¥1858.89
39.66
¥7.37万
13.6385 %
+ 关注
ETH/CNY
¥835.57
45.14
¥3.77万
7.1503 %
+ 关注
IOTA/BTC
¥1.89
9,644.44
¥1.82万
3.4688 %
+ 关注
OMG/BTC
¥8.18
898.39
¥7,350.81
1.3973 %
+ 关注
DASH/BTC
¥477.90
15.01
¥7,174.65
1.3639 %
+ 关注
NEO/BTC
¥48.65
136.86
¥6,657.56
1.2656 %
+ 关注
EOS/BTC
¥15.32
424.1
¥6,495.61
1.2348 %
+ 关注
XEM/BTC
¥0.38366800
16,879.72
¥6,476.21
1.2311 %
+ 关注
LTC/BTC
¥204.09
31.39
¥6,407.22
1.218 %
+ 关注
ETH/BTC
¥790.81
7.81
¥6,172.57
1.1734 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥358.08
16.92
¥6,059.39
1.1519 %
+ 关注
XLM/BTC
¥0.70522300
7,962.93
¥5,615.64
1.0675 %
+ 关注
ETC/BTC
¥28.81
181.21
¥5,220.76
0.9924 %
+ 关注
XMR/BTC
¥291.01
16.75
¥4,875.70
0.9268 %
+ 关注
QTUM/BTC
¥14.06
335.51
¥4,716.96
0.8967 %
+ 关注
QTUM/CNY
¥13.14
259.79
¥3,413.64
0.6636 %
+ 关注
ZEC/CNY
¥347.19
9.82
¥3,409.79
0.6612 %
+ 关注
XEM/CNY
¥0.28300000
11,471.97
¥3,246.57
0.6155 %
+ 关注
NEO/CNY
¥54.45
58.9
¥3,207.10
0.6223 %
+ 关注
XLM/CNY
¥0.52700000
5,953.33
¥3,137.41
0.5948 %
+ 关注
LTC/CNY
¥297.82
10.4
¥3,098.35
0.5874 %
+ 关注
DASH/CNY
¥534.62
5.7
¥3,048.59
0.578 %
+ 关注
ETC/CNY
¥27.62
109.28
¥3,018.42
0.5807 %
+ 关注
IOTA/CNY
¥1.86
1,398.53
¥2,606.86
0.4942 %
+ 关注
XMR/CNY
¥319.23
7.61
¥2,428.91
0.4605 %
+ 关注
EOS/CNY
¥19.13
100.46
¥1,921.89
0.3644 %
+ 关注
XRP/CNY
¥2.05
843.77
¥1,728.05
0.3276 %
+ 关注
ETH/BCH
¥649.78
1
¥649.78
0.1202 %
+ 关注
BAC/CNY
¥0.01200000
12,992.67
¥155.91
0.0296 %
+ 关注
IPC/CNY
¥1.18
14.31
¥16.89
0.0031 %
+ 关注
XRP/BCH
¥2.12
0
¥NaN
0 %
+ 关注
OMG/ETH
¥14.43
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/ETH
¥0.01023000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
QTUM/ETH
¥20.95
0
¥NaN
0 %
+ 关注
NEO/ETH
¥75.51
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ZEC/ETH
¥635.21
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USDT/CNY
¥6.73
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/BTC
¥0.02714300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETC/ETH
¥44.45
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/CNY
¥0.01100000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
MTC/CNY
¥0.20000000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XMC/CNY
¥9.58
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/CNY
¥0.00350600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/ETH
¥0.07613300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/BTC
¥3.60
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/BCH
¥0.02171100
0
¥NaN
0 %
+ 关注
DASH/ETH
¥720.06
0
¥NaN
0 %
+ 关注
MTC/ETH
¥0.07160900
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/ETH
¥0.00438400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
OMG/CNY
¥22.90
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XLM/ETH
¥1.26
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/ETH
¥0.03400900
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/ETH
¥32.09
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IPC/BTC
¥1.12
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/ETH
¥2.94
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XMC/BTC
¥17.55
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/CNY
¥0.04990000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/BTC
¥0.03004100
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LTC/BCH
¥174.97
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IPC/ETH
¥1.19
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/BTC
¥0.64374200
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IOTA/ETH
¥3.74
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息