BitAsiaEx-BitAsiaEx交易所-要发车

BitAsiaEx

国家:台湾

交易对:65

24H成交量排名:189

¥904,063.46

$131,027.94 38.31 BTC

特色:支持法币交易,币种丰富,交易量大,全球首家支持BCH零确认的交易所。

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/CNY
¥23249.88
5.04
¥11.71万
12.9889 %
+ 关注
BCH/CNY
¥1811.30
64.36
¥11.66万
12.8173 %
+ 关注
EOS/BCH
¥22.58
3,771.16
¥8.52万
9.3634 %
+ 关注
EOS/BTC
¥13.24
6,127.55
¥8.11万
8.9993 %
+ 关注
BAC/CNY
¥0.01500000
4,968,344.5
¥7.45万
8.2662 %
+ 关注
BCH/BTC
¥1858.89
39.66
¥7.37万
8.1058 %
+ 关注
EOS/CNY
¥13.21
3,667.09
¥4.84万
5.3724 %
+ 关注
OMG/BTC
¥8.80
4,045.66
¥3.56万
3.95 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥368.01
78.29
¥2.88万
3.1951 %
+ 关注
ETC/BTC
¥26.90
1,019.26
¥2.74万
3.0408 %
+ 关注
DASH/CNY
¥433.58
58.34
¥2.53万
2.8052 %
+ 关注
DASH/BTC
¥435.91
47.9
¥2.09万
2.3156 %
+ 关注
XEM/BTC
¥0.47085400
42,323.34
¥1.99万
2.2101 %
+ 关注
ETC/CNY
¥26.95
644.33
¥1.74万
1.9258 %
+ 关注
NEO/BTC
¥40.72
405.04
¥1.65万
1.8293 %
+ 关注
USDT/CNY
¥6.85
2,115.36
¥1.45万
1.607 %
+ 关注
NEO/CNY
¥40.75
353.08
¥1.44万
1.5957 %
+ 关注
XEM/CNY
¥0.47000000
22,805.89
¥1.07万
1.1887 %
+ 关注
ETH/BTC
¥618.00
15.75
¥9,732.98
1.0794 %
+ 关注
XMR/BTC
¥292.32
28.45
¥8,316.36
0.9223 %
+ 关注
QTUM/BTC
¥12.70
632.7
¥8,034.25
0.891 %
+ 关注
LTC/BTC
¥164.38
45.54
¥7,486.54
0.8303 %
+ 关注
XLM/BTC
¥0.75747100
8,682.73
¥6,576.91
0.7294 %
+ 关注
IOTA/BTC
¥1.53
3,272.76
¥5,007.65
0.5554 %
+ 关注
XMR/CNY
¥288.26
14.55
¥4,194.61
0.4652 %
+ 关注
QTUM/CNY
¥12.59
331.92
¥4,178.87
0.4634 %
+ 关注
LTC/CNY
¥164.25
25.41
¥4,172.98
0.4628 %
+ 关注
IOTA/CNY
¥1.53
2,697.48
¥4,121.75
0.4571 %
+ 关注
XLM/CNY
¥0.76000000
5,285.57
¥4,017.03
0.4455 %
+ 关注
ETH/CNY
¥616.78
6.19
¥3,815.49
0.4231 %
+ 关注
ZEC/CNY
¥368.84
10.16
¥3,747.86
0.4156 %
+ 关注
XRP/CNY
¥2.08
908.55
¥1,890.70
0.2097 %
+ 关注
ETH/BCH
¥649.78
1
¥649.78
0.0714 %
+ 关注
IPC/CNY
¥1.18
14.31
¥16.89
0.0019 %
+ 关注
XLM/ETH
¥1.26
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ZEC/ETH
¥635.21
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IPC/ETH
¥1.19
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/ETH
¥0.07613300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETC/ETH
¥44.45
0
¥NaN
0 %
+ 关注
MTC/CNY
¥0.20000000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XMC/CNY
¥9.58
0
¥NaN
0 %
+ 关注
OMG/ETH
¥14.43
0
¥NaN
0 %
+ 关注
NEO/ETH
¥75.51
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/BTC
¥0.02714300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/BCH
¥2.12
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/CNY
¥0.01100000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
QTUM/ETH
¥20.95
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/ETH
¥0.01023000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XMC/BTC
¥17.55
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/ETH
¥0.03400900
0
¥NaN
0 %
+ 关注
OMG/CNY
¥22.90
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EOS/ETH
¥32.09
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IPC/BTC
¥1.12
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/ETH
¥2.94
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/ETH
¥0.00438400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
MTC/ETH
¥0.07160900
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/CNY
¥0.04990000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
DASH/ETH
¥720.06
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/BTC
¥0.03004100
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LTC/BCH
¥174.97
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/BCH
¥0.02171100
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IOTA/ETH
¥3.74
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PC/BTC
¥0.64374200
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IMT/BTC
¥3.60
0
¥NaN
0 %
+ 关注
IIC/CNY
¥0.00350600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息