Cryptonex-Cryptonex交易所-要发车

Cryptonex

国家:

交易对:41

24H成交量排名:106

¥21,643,353.94

$3,169,594.58 869.93 BTC

特色:自主决策交易,手续费:2%

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
CNX/ETH
¥14.54
384,615.59
¥559.35万
25.844 %
+ 关注
CNX/BTC
¥14.35
323,994.68
¥464.95万
21.4822 %
+ 关注
CNX/USD
¥15.77
284,613.42
¥448.94万
20.7426 %
+ 关注
CNX/EUR
¥16.01
241,747.26
¥387.07万
17.8841 %
+ 关注
CNX/RUB
¥14.41
137,274.31
¥197.81万
9.1397 %
+ 关注
CNX/GBP
¥14.22
53,437.06
¥75.96万
3.5097 %
+ 关注
CNX/BRL
¥15.99
18,913.89
¥30.25万
1.3977 %
+ 关注
ETH/KRW
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/RUB
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/INR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/GBP
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/PLN
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/JPY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/CNY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/RUB
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/GBP
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/MYR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/PLN
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/MYR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/TRY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/VND
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/CNY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/EUR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/TRY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/EUR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/VND
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/VND
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/INR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/INR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/TRY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/PLN
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/KRW
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/JPY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/BRL
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/MYR
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/JPY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CNX/CNY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/KRW
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/BRL
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息