BTC Alpha-BTC Alpha交易所-要发车

BTC Alpha

国家:美国

交易对:61

24H成交量排名:100

¥24,332,032.85

$3,565,367.12 978.55 BTC

特色:btc-alpha一家位于美国的虚拟币交易所,于2016年11月1日正式上线
btc-alpha一家位于美国的虚拟币交易所,于2016年11月1日正式上线。

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
R/BTC
¥0.85965400
11,233,685.38
¥965.71万
39.6661 %
+ 关注
BTC/USD
¥48021.82
94.35
¥453.10万
18.6111 %
+ 关注
ETH/BTC
¥1925.74
1,513.66
¥291.49万
11.9729 %
+ 关注
HWC/BTC
¥1.10
1,833,791.3
¥201.54万
8.2784 %
+ 关注
ETH/USD
¥1936.47
981.15
¥190.00万
7.8041 %
+ 关注
LTC/USD
¥414.12
1,984.01
¥82.16万
3.3748 %
+ 关注
NOAH/BTC
¥0.01720300
36,915,555.56
¥63.50万
2.6082 %
+ 关注
MRK/BTC
¥0.06928800
7,825,724.14
¥54.22万
2.2272 %
+ 关注
MRK/ETH
¥0.06765600
7,835,114.29
¥53.01万
2.1773 %
+ 关注
XMR/BTC
¥689.92
320.89
¥22.14万
0.9093 %
+ 关注
CNET/BTC
¥4.09
48,118.1
¥19.69万
0.8642 %
+ 关注
PZM/USD
¥4.98
20,304.52
¥10.12万
0.4157 %
+ 关注
NOAH/ETH
¥0.01739700
3,939,533.33
¥6.85万
0.2815 %
+ 关注
DASC/BTC
¥0.36316700
116,677.11
¥4.24万
0.174 %
+ 关注
ETC/BTC
¥87.38
344.01
¥3.01万
0.1235 %
+ 关注
BBR/BTC
¥4.25
5,629.13
¥2.40万
0.0984 %
+ 关注
LTC/BTC
¥412.08
58
¥2.39万
0.0982 %
+ 关注
TRF/BTC
¥0.14287700
123,085.28
¥1.76万
0.0722 %
+ 关注
PZM/BTC
¥4.97
2,527.67
¥1.26万
0.0516 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥1051.27
11.78
¥1.24万
0.0508 %
+ 关注
GENE/BTC
¥0.02723800
360,075.44
¥9,807.56
0.0403 %
+ 关注
DIM/USD
¥0.02048500
310,000
¥6,350.44
0.0261 %
+ 关注
DIM/BTC
¥0.02007000
310,680.95
¥6,235.29
0.0256 %
+ 关注
CNET/ETH
¥3.92
1,507.13
¥5,911.63
0.0259 %
+ 关注
GENE/ETH
¥0.04445900
39,720.39
¥1,765.95
0.0073 %
+ 关注
DASC/USD
¥0.36532100
1,637.17
¥598.09
0.0025 %
+ 关注
BTCZ/BTC
¥0.00573400
86,195
¥494.26
0.002 %
+ 关注
UCASH/BTC
¥0.01242400
38,907.31
¥483.39
0.002 %
+ 关注
UCASH/USD
¥0.01434000
28,704.95
¥411.62
0.0017 %
+ 关注
TRF/ETH
¥0.14884300
2,699.35
¥401.78
0.0017 %
+ 关注
AC3/USD
¥0.41107100
927.47
¥381.26
0.0016 %
+ 关注
UCOM/BTC
¥0.60687100
494.88
¥300.33
0.0012 %
+ 关注
UCOM/USD
¥0.68284300
266.86
¥182.22
0.0007 %
+ 关注
UCASH/ETH
¥0.01546400
7,560.38
¥116.91
0.0005 %
+ 关注
BTCZ/USD
¥0.00614600
16,013
¥98.41
0.0004 %
+ 关注
SUP/BTC
¥0.00573400
16,434.58
¥94.24
0.0004 %
+ 关注
AC3/BTC
¥0.58488900
111.32
¥65.11
0.0003 %
+ 关注
DASC/ETH
¥0.38660400
91.74
¥35.47
0.0001 %
+ 关注
MEDIC/BTC
¥0.03822800
372.9
¥14.26
0.0001 %
+ 关注
AC3/ETH
¥0.57990600
24.28
¥14.08
0.0001 %
+ 关注
TRF/USD
¥0.17002800
40.98
¥6.97
0 %
+ 关注
PIRL/USD
¥0.41653400
1
¥0.42
0 %
+ 关注
DCY/BTC
¥0.00143400
210
¥0.30
0 %
+ 关注
SPD/BTC
¥0.01051300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
UNI/BTC
¥0.28193200
0
¥NaN
0 %
+ 关注
SPD/ETH
¥0.01159800
0
¥NaN
0 %
+ 关注
PIRL/BTC
¥0.35838800
0
¥NaN
0 %
+ 关注
REC/BTC
¥0.06307600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
UCOM/LTC
¥0.57743800
0
¥NaN
0 %
+ 关注
QBIC/USD
¥0.25060300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ATB/BTC
¥0.19114000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XEM/BTC
¥0.95522400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTCZ/ETH
¥0.00579900
0
¥NaN
0 %
+ 关注
STN/BTC
¥0.21503300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BQ/BTC
¥0.00764600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
CCRB/BTC
¥0.94949000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
QBIC/BTC
¥0.08983600
0
¥NaN
0 %
+ 关注
GENE/USD
¥0.01912000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
SIB/BTC
¥2.36
0
¥NaN
0 %
+ 关注
REC/USD
¥0.54627400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ITI/BTC
¥81.23
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
2018年02月10日 星期六
00:00
【每日上新】
新币名称:U.CASH ( UCASH ) 新币价格:$0.016305 交 易 所:BTC Alpha
2018年02月01日 星期四
10:39
【每日上新】
今日新币:Travelflex ( TRF ) 新币价格:$ 0.32 交易所:BTC Alpha