Vebitcoin-Vebitcoin交易所-要发车

Vebitcoin

国家:土耳其

交易对:15

24H成交量排名:101

¥28,608,963.33

$4,189,685.51 1,053.78 BTC

特色:费用百分比是根据30天的滚动交易量来计算,手续费:0.02%-0.30%

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
XRP/TRY
¥2.27
3,932,888.39
¥892.84万
31.2085 %
+ 关注
BTC/TRY
¥47594.60
121.39
¥577.77万
20.1954 %
+ 关注
XLM/TRY
¥1.48
2,381,342.47
¥352.36万
12.3166 %
+ 关注
BCH/TRY
¥3684.06
788
¥290.30万
10.1473 %
+ 关注
ETH/TRY
¥1913.60
1,285.78
¥246.05万
8.6003 %
+ 关注
OMG/TRY
¥28.47
36,786.04
¥104.73万
3.6606 %
+ 关注
LTC/TRY
¥410.14
2,328.78
¥95.51万
3.3385 %
+ 关注
ZRX/TRY
¥5.18
131,306.85
¥68.00万
2.377 %
+ 关注
BTG/TRY
¥148.82
3,638.03
¥54.14万
1.8924 %
+ 关注
EOS/TRY
¥41.05
11,958.91
¥49.09万
1.7158 %
+ 关注
FUN/TRY
¥0.12161800
3,048,408.33
¥37.07万
1.2959 %
+ 关注
CVC/TRY
¥1.03
333,224.51
¥34.45万
1.2041 %
+ 关注
GNT/TRY
¥1.16
175,571.93
¥20.29万
0.709 %
+ 关注
PAY/TRY
¥4.31
45,042.82
¥19.40万
0.6782 %
+ 关注
BAT/TRY
¥1.46
129,463.19
¥18.89万
0.6604 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息