LakeBTC-LakeBTC交易所-要发车

LakeBTC

国家:中国

交易对:25

24H成交量排名:92

¥34,175,368.94

$5,424,088.31 1,487.82 BTC

特色:2013年创建,历史悠久,仅支持比特币交易,无客服支持
LakeBTC是一个很大的中国比特币交易所,它是四大比特币交易所之一。交易所成立于2013年年初,整合了Ripple支付入口,使客户能够绕过所有的延迟,并且无需国际银行转账的相关费用。该交易所允许客户使用四大主要法定货币进行交易,收取的费用低到基本上可以忽略。所有这些优势是吸引新的投资者进入交易所的好方法。 隐藏内容

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥47512.49
556.48
¥2,643.99万
77.5703 %
+ 关注
BTC/JPY
¥47697.34
73.89
¥352.43万
10.3396 %
+ 关注
BTC/EUR
¥47461.19
61.05
¥289.73万
8.5002 %
+ 关注
BTC/CAD
¥31847.13
23.31
¥74.25万
1.9977 %
+ 关注
BTC/AUD
¥47477.46
4.1
¥19.48万
0.5714 %
+ 关注
BTC/GBP
¥29118.28
6.49
¥18.89万
0.5143 %
+ 关注
BTC/SGD
¥31599.29
5.09
¥16.07万
0.4324 %
+ 关注
USD/SGD
¥6.86
3,053.41
¥2.09万
0.0563 %
+ 关注
BTC/CHF
¥60650.56
0.1
¥6,125.71
0.0178 %
+ 关注
BCH/BTC
¥548.29
0.03
¥17.22
0 %
+ 关注
AUD/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ETH/BTC
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/CAD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
XRP/BTC
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
GBP/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/CHF
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/NZD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/HKD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/NGN
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
NZD/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/HKD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LTC/BTC
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
EUR/USD
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BAC/ETH
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
USD/JPY
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息