Cryptohub-Cryptohub交易所-要发车

Cryptohub

国家:

交易对:24

24H成交量排名:215

¥113,431.33

$16,606.49 4.18 BTC

特色:低收费服务,手续费:0.1%

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
DOGE/BTC
¥0.02385400
2,865,880
¥6.84万
60.2808 %
+ 关注
PWR/BTC
¥0.00047700
40,538,200
¥1.93万
17.0877 %
+ 关注
WAVES/BTC
¥14.79
760.65
¥1.12万
9.9205 %
+ 关注
LTC/BTC
¥411.72
23.39
¥9,629.86
8.4922 %
+ 关注
808/BTC
¥0.00001400
127,862,333.33
¥1,830.00
1.5399 %
+ 关注
XLR/BTC
¥11.15
74.59
¥831.67
0.7334 %
+ 关注
DGB/BTC
¥0.19798600
4,066.58
¥805.13
0.71 %
+ 关注
RVN/BTC
¥0.16459100
1,942.03
¥319.64
0.2819 %
+ 关注
SCS/BTC
¥3.02
89.05
¥268.65
0.2532 %
+ 关注
ETN/BTC
¥0.04198300
4,342.64
¥182.32
0.1608 %
+ 关注
MAX/BTC
¥0.23758400
699.94
¥166.30
0.1466 %
+ 关注
DNR/BTC
¥1.23
132.34
¥162.26
0.1431 %
+ 关注
PCN/BTC
¥0.00012400
856,907.69
¥106.29
0.0929 %
+ 关注
ERA/BTC
¥0.04436800
2,085.67
¥92.54
0.0816 %
+ 关注
XP/BTC
¥0.00024800
112,894.23
¥28.01
0.0245 %
+ 关注
JIYO/BTC
¥0.09350700
175.6
¥16.42
0.0145 %
+ 关注
$PAC/BTC
¥0.02433100
660.75
¥16.08
0.0142 %
+ 关注
CRM/BTC
¥0.02719300
400.82
¥10.90
0.0096 %
+ 关注
PINK/BTC
¥0.04150600
180.47
¥7.49
0.0066 %
+ 关注
BWK/BTC
¥3.38
1.72
¥5.80
0.0055 %
+ 关注
SAGA/BTC
¥0.35542100
2
¥0.71
0.0006 %
+ 关注
RUPX/BTC
¥0.09064400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
ZEC/BTC
¥973.23
0
¥NaN
0 %
+ 关注
HONEY/BTC
¥0.65836400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息