Yoexs-Yoexs交易所-要发车

Yoexs

国家:开曼群岛

交易对:23

24H成交量排名:50

¥156,705,266.57

$23,069,188.39 6,328.23 BTC

特色:专注于挖掘价值项目的区块链资产交易所

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
ETH/CNY
¥1946.08
29,365.29
¥5,714.72万
36.2779 %
+ 关注
BTC/CNY
¥48741.17
852.77
¥4,156.51万
26.3861 %
+ 关注
EOS/CNY
¥42.41
445,465.49
¥1,889.07万
11.9921 %
+ 关注
NPC/CNY
¥0.40845000
28,843,143.63
¥1,178.10万
7.9918 %
+ 关注
YT/CNY
¥0.85727600
10,711,112.57
¥918.24万
5.8291 %
+ 关注
TRUE/CNY
¥3.68
1,362,957.91
¥500.89万
3.1798 %
+ 关注
ELF/CNY
¥2.91
1,144,431.89
¥333.26万
2.1156 %
+ 关注
KNC/CNY
¥3.86
677,424
¥261.51万
1.6601 %
+ 关注
AE/CNY
¥7.97
305,288.96
¥243.42万
1.5452 %
+ 关注
SIC/CNY
¥0.00316700
337,052,573.08
¥106.76万
0.6779 %
+ 关注
SNT/CNY
¥0.29640000
2,649,998.8
¥78.55万
0.4986 %
+ 关注
SIC/ETH
¥0.00294400
231,823,290.85
¥68.25万
0.4331 %
+ 关注
PAY/CNY
¥4.48
142,514.78
¥63.80万
0.405 %
+ 关注
BRD/CNY
¥2.57
142,965.38
¥36.70万
0.2329 %
+ 关注
GNX/CNY
¥0.45951500
692,926.57
¥31.84万
0.2021 %
+ 关注
1ST/CNY
¥0.58272400
418,833.31
¥24.41万
0.1549 %
+ 关注
XWC/CNY
¥0.68230900
258,818.23
¥17.66万
0.1121 %
+ 关注
LTE/CNY
¥0.02498900
6,899,630.19
¥17.24万
0.117 %
+ 关注
CHAT/CNY
¥0.10529100
1,394,961.36
¥14.69万
0.0932 %
+ 关注
BGC/CNY
¥0.07579900
1,240,271.97
¥9.40万
0.0597 %
+ 关注
SIC/BTC
¥0.00246700
17,101,663.44
¥4.22万
0.0268 %
+ 关注
GRAM/CNY
¥0.00753300
1,730,426.49
¥1.30万
0.0088 %
+ 关注
SIX/CNY
¥0.00143300
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息