bitinka-bitinka交易所-要发车

bitinka

国家:

交易对:16

24H成交量排名:57

¥138,532,567.62

$20,287,616.61 5,499.76 BTC

特色:Bitinka成立于2013年,作为一个平台,旨在促进拉丁美洲的比特币采购和销售。

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥48169.18
550.71
¥2,652.74万
19.1488 %
+ 关注
BTC/EUR
¥47930.34
498.35
¥2,388.59万
17.2421 %
+ 关注
BCH/BTC
¥3700.26
4,150.85
¥1,535.93万
11.0871 %
+ 关注
ETH/BTC
¥1927.29
7,492.9
¥1,444.10万
10.4242 %
+ 关注
BTC/BRL
¥44212.37
272.56
¥1,205.03万
8.6985 %
+ 关注
LTC/BTC
¥414.88
27,136.79
¥1,125.86万
8.127 %
+ 关注
DASH/BTC
¥1289.33
7,325.57
¥944.51万
6.818 %
+ 关注
BTC/CLP
¥46749.11
166.66
¥779.13万
5.6242 %
+ 关注
XRP/BTC
¥2.30
2,535,266
¥582.02万
4.2013 %
+ 关注
BTG/BTC
¥149.69
34,774.29
¥520.55万
3.7576 %
+ 关注
BTC/CNY
¥47552.39
105.47
¥501.53万
3.6203 %
+ 关注
ACT/BTC
¥0.27145600
6,383,919.16
¥173.30万
1.2509 %
+ 关注
BTC/COP
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/BOB
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/ARS
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BTC/PEN
¥0
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息