Coinhub-Coinhub交易所-要发车

Coinhub

国家:新加坡

交易对:12

24H成交量排名:96

¥32,141,209.38

$4,713,137.79 1,277.68 BTC

特色:投资和交易加密货币,费用低,手续费:0.1%-0.25%

币种成交额占比

暂无成交额信息
币种
交易对
价格
24h成交量
24h成交额
占比
关注
BTC/USD
¥47533.11
628.6
¥2,987.92万
92.8405 %
+ 关注
ETH/BTC
¥1924.94
839.07
¥161.52万
5.0186 %
+ 关注
CMCT/ETH
¥0.33527200
1,688,200
¥56.60万
1.8794 %
+ 关注
DRG/ETH
¥3.11
18,945.6
¥5.89万
0.1886 %
+ 关注
HBZ/USD
¥0.06390000
343,897
¥2.20万
0.073 %
+ 关注
HBZ/BTC
¥0.06370000
0
¥NaN
0 %
+ 关注
DASH/USD
¥1397.03
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BBI/ETH
¥0.55912100
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LTC/BTC
¥412.00
0
¥NaN
0 %
+ 关注
DRG/USD
¥4.57
0
¥NaN
0 %
+ 关注
LTC/USD
¥425.34
0
¥NaN
0 %
+ 关注
BBI/BTC
¥0.53158400
0
¥NaN
0 %
+ 关注
没有相关公告
没有相关信息
没有相关信息